Licencje i uprawnienia

B&B to biuro założone z inicjatywy Bożeny Błaszczyk, licencjonowanego zarządcę nieruchomości.

Licencja zarządcy

Usługi zarządcze wykonujemy w oparciu o licencję nr 10161, wydaną przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w dniu 07.12.2001 r.

Uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie w zakresie projektowania i kierowania robotami instalacyjnymi, obejmuje instalacje wodnokanalizacyjne, gazowe, cieplne, grzewcze, klimatyzacje i wentylacje – nr uprawnień 120/DOŚ/11, wydane przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dniu 05.08.2011 r.
Uprawnienia do zajmowania się eksploatacją i dozorem w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, kontrolno-pomiarowym, montażu dla urządzeń, instalacji i sieci:

Grupa 2.

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

 1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne gazowe, o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
 3. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50kW;
 4. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW;
 5. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW;
 6. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
 7. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW
 8. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt.:1,2,4,5,6,7,9.

Grupa 3.

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

 1. urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
 2. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa;(gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
 3. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
 4. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
 5. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 5 kPa;
 6. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt.:3,4,6,7,8.

Uprawnienia wydane przez Komisje Kwalifikacyjną Stowarzyszenia Polskich Energetyków w dniu 09.12.2014 r.

B&B Bożena Błaszczyk to

Bożena Błaszczyk

Indywidualny zakres usług

Działamy w oparciu o indywidualne potrzeby naszych zleceniodawców. Opowiedz nam o nich!

Rzetelne wypełnianie obowiązków

Gwarantujemy skuteczne działanie na podstawie przepisów ustawowych. Przekonaj się o tym!

Korzystna wycena współpracy

Oferujemy atrakcyjne stawki zarządzania nieruchomościami. Sprawdź je!

Umów spotkanie w naszym biurze we Wrocławiu.

Zapraszamy do skorzystania z naszej wiedzy i doświadczenia.